BX - co jste možná nevěděli...

15. února 2009 v 16:52 |  O plemeni BX

Vznik a vývoj plemene Bordeauxská doga a jeho chov v České republice
výtah z bakalářské práce

Autor práce: Klára Jandová


2008

2. povaha BX
3. výživa a krmení
4. správný chovatel
5. BX bez PP

2. Povaha plemene
BX je pes jednoho pána, je sice rodinu milující, položil by za ni třeba život, ale jako vůdce smečky a pána bere vždy jen toho, kdo jej vychoval a má k němu přirozenou autoritu (Jelínková, 2007). Oddanost svému pánovi patří k jejím nejdůležitějším povahovým rysům. Ke svému pánovi je velice láskyplná a přátelská.

Dříve bylo její samostatnou úlohou hlídání majetku nebo byla celý den zavřená v kotci. Přesto však disponovala však hlídacími vlastnostmi bez agrese (Oliff, Class u.a., 1999).
Přestože psi bývají v povaze zpravidla dominantní, při vhodném vedení majitelem jsou obě pohlaví tohoto plemene naprosto bezproblémová. Důležité je prostředí, nejlépe rodinné, kam zvíře zcela přilne. Při nesprávném a tvrdém zacházení otupí a zakrní. Jeho výchova však není nijak složitá. Práh vzrušivosti má poněkud vyšší, o čemž svědčí pomalejší reakce na povely. Příslušníci tohoto plemene jsou spíše flegmatičtí. Bez problému snášejí cizí prostředí. Dá se říct, že usnou, takřka všude. Jak uvádí Triquet (1997): "BX vědoma si své tělesné síly je vskutku tolerantní a umí být výborný společník pro všechny členy rodiny která ho přijme. Od přírody je jí vlastní nenápadnost a skrovná dotěrnost. Jako všichni ostatní molossové, štěká nepatrně a jen když je to nutné a její největší přání je sdílet svůj čas se svým majitelem, kterému z věrnosti dokazuje svou náklonnost a z lásky nezúčastněnost." Všem členům rodiny je naprosto oddaný a odloučení od nich pokládá za trest. Proto není toto plemeno vhodné pro lidi, kteří jsou často mimo domov.


3. Výživa a krmení
Fyziologie trávení
Při fyziologii trávení je třeba brát v úvahu, že pes je domestikovaný masožravec, jež je sice způsobem života vázán na člověka, avšak stále má jako živočišný druh specifické potřeby krmné dávky (Štourač, 2007). V dutině ústní dochází k příjmu potravy a začíná zde mechanické zpracování. Tomu napomáhají zuby a jazyk. Druhy zubů u psa jsou řezáky (incisivi), špičáky (canini), třenáky (premolares) a stoličky (molares). Výměna mléčných zubů začíná zhruba ve třetím a končí v sedmém měsíci věku. Za dutinou ústní se nachází hltan. Z něj vedou otvory do dutiny ústní, nosní, Eustachovy trubice, hrtanu a jícnu. Během průchodu potravy je vstup do hrtanu a nosní dutiny uzavřen příklopkou (epiglotis). Hltan a žaludek spojuje jícen. Potrava a voda jsou do žaludku transportovány pomocí peristaltických vln. Při vstupu do žaludku zůstává jícen přirozeně uzavřen česlem (cardia). V žaludku se potrava shromažďuje a začíná zde trávení. Pes má jednoduchý žaludek skládající se ze střední části (dno a tělo), předsíně vrátníku (antrum pylori) a vlastnho vrátníku žaludku (pylorus). Povrch žaludku je pokryt různými typy sliznice. Vlastní žaludeční žlázy obsahují hlavní, krycí a vedlejší buňky. Hlavní buňky produkují pepsinogen, a krycí kyselinu chlorovodíkovou. Pepsinogen se mění za pomoci kyseliny chlorovodíkové na účiný pepsin, jež se účastní trávení bílkovin. Po zpracování v žaludku se potrava dostává do tenkého sřeva, jehož části jsou dvanáctník, lačník a kyčelník. Hlavní trávicí proces probíhá právě v tenkém střevě. Jeho průměrná absolutní délka je 4,14 metru. Sliznice je zde zřasená a pokryta klky a epitelovými buňkami, jež mají vlastní mikroklky. Koncový úsek tenkého střeva navazuje na tračník, jež je druhým úsekem tlustého střeva. Slepé střevo má pes slabě vyvinuté, jelikož jsou pro něj potřebné pouze slabé fermentační procesy. Ty se dějí pomocí bakterií především v tlustém střevě. Tlusté střevo se skládá ze slepého střeva, tračníku a konečníku. Potrava vyžadující delší fermentační trávení vstupuje do slepého střeva, když je jen slabě vyvinuto. Vzestupný tračník je mezi slepým střevem a příčným tračníkem. Sestupný tračník končí řitním otvorem (anus). Pánví procházející část tračníku se nazývá konečník (rektum). Spojení koncové části zažívací soustavy s kůží je řitní otvor. Ten je uzavřen svalovým svěračem. (Reece, 1998)

Zubní vzorec trvalého chrupu psa:
3142
3143

Správná výživa
Dříve měli chovatelé psů velmi omezené možnosti při snaze krmit svého psa tou nejlepší stravou. Z tohoto důvodu byli krmeni v podstatě vším, co jejich majitelé uznali za vhodné, aniž by brali ohled na jejich základní potřeby. Lépe na tom byli a v současné době také jsou městští psi. Ti dostávali různě kvalitní maso s pestrou přílohou a malé části psí populace se dostávalo dokonce "moderní" stravy, jako jsou masové konzervy či granulovaná krmiva. Je třeba si uvědomit, že poměr mezi bílkovinami živočišného původu a rostlinou složkou potravy se mění dle rozdílných požadavků psího organismu v různých fázích života (štěňata, mladí rostoucí psi, dospělí, březí, staří,…), teplotě, okolí a pracovním nasazení (kastrovaní, aktivní psi,…). Jak uvádí Kvapil (1998), aby štěně mohlo využít maximálně svého genetického potenciálu, musíme mu zajistit optimální podmínky pro růst. Jen po všech stránkách dobře vyvinutý pes potom kypí tělesným a duševním zdravím, je čilý a ke všemu patřičně všímavý. Jedná-li se o fenku - pokračovatelku rodu - je zapotřebí, aby co nejlépe odchovala své potomstvo a dala mu základ, který se v budoucnu předá na další pokolení.

BX je plemeno náročné nejen na kvantitu, ale především kvalitu stravy, od které se její potřebné množství odvíjí. Chovatel má dvě možnosti. Může svému psovi vařit, tedy krmit ho klasickými domácími vařenými produkty (maso s přílohou), ale v tomto případě nemá absolutní šanci zajistit v domácích podmínkách zvířeti vyváženou stravu s obsahem všech potřebných živin tak, aby nic nechybělo, či naopak nepřebývalo. Maxová (2004) uvádí, že krmení vařenou stravou pro velká a obří plemena není to nejvhodnější, protože je potřeba zajistit správný poměr bílkovin, tuků, sacharidů, vitaminů a minerálů (zejména poměr vápníku a fosforu) a to je při vařené stravě velmi obtížné. Z toho plyne, že je lepší krmit svého psa kompletní krmnou směsí, tedy kvalitními granulemi. Výhodou pro budoucího majitele štěněte je, koupí-li si štěně, které je již od chovatele zvyklé na kvalitní granulované krmivo, kdy mu odpadají starosti s navykáním na nové krmení nebo dokonce na jeho jinou formu.Příklad základního rozdělení superprémiového krmiva vhodného pro BX


Název krmení
Stáří psa
Kategorie
Puppy Large Breed rébusy
2-24 měsíců
Určeno štěňatům vel. a obřích plemen po odstavu
Adult Large Breed robust
Od 2 let
Určeno dospělým psům velkých a obřích plemen
Performance
Od 2 let
Určeno dospělým psům se zvýšenou aktivitou
Light
Od 2 let
Určeno psům se sníženou aktivitou trpícím nadváhou
Senior
Od 6 let
Určeno stárnoucím psům
Zásady správného krmení:

Ø Lépe krmit komerční kompletní superprémiové krmivo, má optimální obsah energie, aminokyselin, chondroprotektiv a vyvážený poměr vápníku a fosforu
Ø Nekrmit ad libitum (kolik sežere)
Ø Nepřidávat přílohy ani minerální doplňky (vápník)
Ø Kontrolovat hmotnost a nezatěžovat psa zbytečnou nadváhou
Ø Naopak dávat pozor na vyhublost
Ø Dodržovat krmení ve stejnou dobu
Ø Lépe dávku rozdělit do dvou dílů (prevence proti torzi žaludku)
Ø Zajistit psovi neustálý přístup k čerstvé pitné vodě
Ø Misky a jejich okolí udržovat v čistotě
Ø Dopřát psovi minimálně dvě hodiny po krmení klid kvůli nebezpečí torze
Ø Nestřídat náhle a často jednotlivé druhy krmení
Ø Nekombinovat vařenou stravu a granulovaná krmiva - zatěžuje trávicí soustavu
Ø Při jakékoli změně krmení psa pomalu plynule převést na novou stravu
Ø Neponechávat krmení neustále předložené


4. Správný chovatel
Jak si zvolit ideální štěně, abychom mu správně porozuměli a ve spojení s tím výcvik a rodinný život - vyrovnanost, charakter a péče, nějaká onemocnění, reprodukce, atd… (Triquet, 1998).

Rozhodnout se pro správné plemeno není až tak složitá věc, avšak důležité je dobře si rozmyslet, zda psa s průkazem původu či bez a odkud. Narazit na správnou chovatelskou stanici dnes není vůbec jednoduché. Nabídka je obrovská a na "psím trhu" se vyskytuje nemalé množství takzvaných "chovatelů množitelů". Tyto typy chovatelů se vyskytují jak v chovech evidovaných, tak v chovech, kde štěňata průkazy původu nedostávají. Těmto chovatelů je třeba se přinejmenším vyvarovat, v nejlepším případě se pokusit kynologii těchto nesprávných množitelů zbavit. Těmto lidem totiž vůbec nezáleží na chovu plemene jako takovém. Švecová (2007) uvádí, že kvantita je pro ně důležitější než kvalita, krycí psy volí podle počtu titulů, bez ohledu na to, jestli se daný pár k sobě skutečně hodí. Na prvním místě je pro ně utržení co nejvyšší sumy peněz a ne umístění štěňat dobrým majitelům. Mnohdy se takový chovatel nestará o základní veterinární aspekty svého chovu, tj., aby byla štěňata správně odčervena, naočkována, socializována, o vhodném životním prostředí nemluvě. Vágnerová (2008) dokonce uvádí případ, kdy chovatel BX slíbil budoucímu majiteli štěně s PP, avšak ukázalo se, že štěně bylo nedokrmené a celkově ve špatném zdravotním stavu. Proto dal chovatel zájemci štěně bez PP a oficiálně ho do knihy odchovů napsal jako úhyn.

Další obrovskou chybou, která se děje nejen v chovech nehlídaných, ale také v chovech pod záštitou kynologické organizace je, že jsou štěňata novým majitelům dávána v příliš brzkém věku. Štěňata jsou pak nedostatečně socializovaná a nepřipravená na příchod do nového prostředí. Dotazníkovou formou bylo zjištěno, že 11 BX s PP jeví vůči cizímu okolí perfektní známky socializace a 9 jeví v některých směrech známky socializace nedostatečné. U BX bez PP je tomu přesně naopak.

Správný chovatel je naprostým opakem chovatele množitele. Pro něj je naopak chov koníčkem a cení si celkové chovatelské úrovně svého chovu. Snaží se vybírat vhodného krycího psa pro svou fenu a naopak nechá nakrýt svým krycím psem pouze feny vhodné do chovu ze všech hledisek. Svým psům zajišťuje jen kvalitní výživu a nesnaží se na krmení ušetřit. Z 20ti BX s PP je 15 psů krmeno superprémiovým krmením s chondroprotektivy, 1 pes vařenou stravou z masa a příloh, 3 majitelé upřednostňují kombinaci superprémiového krmení s vařenou stravou a 1 majitel kombinaci prémiového, superprémiového krmení a vařené stravy.

Mimo výživy dbá správný chovatel na správné odčervení, očkování, životní prostředí štěňat a plně je socializuje. Pečlivě vybírá budoucí majitele a svoje štěňata neprodá člověku, který mu nabídne nejvíce peněz, ale zároveň ví, že by psovi nezajistil vhodné podmínky ke spokojenému životu. Na otázku v dotazníku, proč si majitel pořídil psa s PP, bylo 5x odpovězeno, že je jistější, že pes bude zdravější, 4x, že jistější, že pes bude povahou a exteriérem odpovídat standardu a 2x, že chtěl majitel psa pouze ze sledovaného chovu. Z 9ti dotazovaných majitelů je 9 majitelů spokojených se svým psem z hlediska povahy i exteriéru, ale 2 z nich jsou zároveň nespokojení se svým psem z hlediska zdraví. Dále bylo zjištěno, že 5 majitelů chce svého psa využívat v chovu, jelikož svým exteriérem i povahou odpovídá standardu, 1 majitel chce psa využívat v chovu, ale exteriér, povahu ani zdraví neřeší a 3 zodpovědní majitelé (chovatelé) nechtějí svého psa v chovu využívat, jelikož do chovu nechtějí vnášet vady, kterými jejich pes trpí. Chovatelé, jež chtějí svého psa zařadit do chovu na otázku při výběru krycího psa či feny odpověděli, že vyberou psa či fenu, kteří budou co nejvíce odpovídat standardu a zároveň vyberou psa s PP. 2 chovatelé budou při výběru dbát také na příbuzenskou plemenitbu. Podle Moravcové (2007) je v České republice chovatelka, která zamlčuje lidem rentgenové snímky dysplazie kyčelních kloubů rodičů u jejich štěňěte a naprosto ignoruje možné následky.

Moravcová (2007) uvádí o své chovatelské stanici: "Od roku 2002 se Ballotada (chovatelská stanice) rozrostla o plemeno Bordeauxská doga, kde zakladatelkou chovu byla vyjímečná fena Bára od Mandavy (Megi), která buhužel doplatila na neuváženou příbuzenskou plemenitbu (v době začátků tohoto plemene a malého výběru chovných jedinců u nás dosti běžnou) a podlehla ve svých 4 letech a plné síle těmto dědičností získaným chorobám. Nebýt toho, že svou úžasnou povahu mohla předat ve 3 vrzích svým 11ti potomkům, nejspíš bych toto plemeno již nevlastnila. Většina to zná z vlastní zkušenosti, že každého dalšího psa už jen srovnává s tím prvním…jedinečným a nenahraditelným.

Vzhledem k tomu, že při plánování štěňátek a výběru vhodného psa dávám největší důraz na zdraví , nepříbuznost a vyrovnanou povahu, značně se omezuje nabídka chovných krycích psů. Ale alespoň nějakým dílem bych ráda pomohla ozdravit toto jedinečné plemeno (např. pokud měla má fena výsledek DKK 3/3 nikdy bych nenakryla psem se stejným nebo ještě horším postižením, ale hledala jsem psa s výsledkem DKK 0/0 nebo 1/1). Při současných alarmujících výsledcích DKK u molossů, růstových problémech, přetíženosti zvířat nadváhou, dědičných vadách a nemocech, by slušný chovatel a milovník psů neměl toto vůbec dopustit"

Z 20ti BX s PP mají 4 psi DKK stupně 3;3-4;4, u 6ti psů byl zjištěn stupeň 1;2-2;3, u 5ti 0;0-1;1, u 4 psů ještě nebylo vzhledem k nízkému věku provedeno rentgenologické vyšetření kyčelních kloubů a jeden majitel se o DKK svého psa nezajímá. Oproti tomu se o DKK svého psa nezajímá 14 majitelů BX bez PP, 3 majitelé ví, že jejich pes trpí stupněm DKK 3;3-4;4 a 3 psi mají DKK stupně 0;0-1;1. Při zjišťování DKK rodičů se ukázalo, že 4 BX s PP mají rodiče s DKK 3;3-4;4, 2 BX s PP 1;2-2;3, 9 BX s PP 0;0-1;1, 2 BX neměli DKK rodičů v PP uvedeno a 3 majitelé se o DKK rodičů jejich psa nezajímají. Při dotazování majitelů BX bez PP se 16 majitelů o DKK rodičů svého psa nezajímá a pouze ví, že rodiče jejich psa měli stupeň DKK 0;0-1;1.

5. Chovy neregistrované v kynologické organizaci
Obrovským problémem chovu BX, pro které v současné době klesá úroveň chovu je, že je toto plemeno nyní hitem. Z tohoto důvodu si spousta lidí pořizuje psy i feny bez průkazu původu, na kterých se snaží vyprodukovat co nejvíce štěňat a mají pocit, že tím zbohatnou. Tito lidé, kteří si říkají chovatelé, chovají BX nikoliv na kvalitu, ale na kvantitu. Potomci z těchto chovů mnohdy trpí dědičnými vadami a exteriérem ani povahou neodpovídají standardu. Ze 40ti dotazovaných majitelů BX má 20 zvířat průkaz původu, 8 PP nemá, ale oba rodiče ano, 7 nemá, avšak jeden z rodičů ano a 5 zvířat nemá a rodiče taktéž ne. Z 20ti BX s PP má 6 klidnou, spíše mírnější povahu, 2 vyrovnanou povahu s nízkým prahem vzrušivosti a 12 vyrovnanou povahu s vysokým prahem vzrušivosti, což je pro toto plemeno povaha naprosto typická a žádoucí. Oproti tomu z 20ti BX bez PP, je 5 BX bázlivých, ze strachu až útočných, 4 dominantní, těžko zvládnutelná (převážně se jedná o psy) a 11 BX je klidných, spíše mírnějších. Přičemž 2 BX s PP se snášejí pouze se psy opačného pohlaví a 18 BX s PP se snáší se všemi psy. Co se týče BX bez PP, 8 se nesnese téměř se žádnými a 12 se všemi psy.

Chovy, které nejsou hlídány Českomoravskou kynologickou unií nebo Českým kynologickým svazem, jsou nemalou hrozbou pro spoustu plemen. Pořídit si štěně BX je otázkou financí. V chovu BX je obrovský cenový rozdíl mezi štěňaty s průkazem původu a štěňaty bez něj. To je hlavní důvod, proč si lidé kupují psy tohoto plemene z nehlídaných chovů. Z dotazníků bylo zjištěno, že 14 majitelů si pořídilo BX bez PP, protože se jim toto plemeno líbí, ale bez PP je levnější, 1 majitel, protože nechtěl psa s PP a o možné zdravotní problémy častější u nehlídaných chovů se nezajímá a zbylým 4 majitelům nevadí, že jejich psovi bude chybět některá typická exteriérová či povahová vlastnost.

Lidé, jež se chystají pořídit si psa bez PP, mnohdy pronáší výroky typu: "Nepotřebuji psa s průkazem původu. Nechci s ním chodit na výstavy. Nemusím mít šampiona". To, že budoucí majitel nemá v plánu chodit na výstavy není nic nepochopitelného. Na výstavy své psy nevozí spousta majitelů psů s průkazem původu. Myslet si, že při koupi štěněte s průkazem původu po rodičích šampiónech nám zaručí stejné úspěchy na výstavách je velkým omylem mnohých laiků. Spousta lidí si neuvědomuje, že průkaz původu neznamená jen doložení skutečných rodičů zvířete, nýbrž a především jeho zdraví a povahu. Z 19ti dotázaných majitelů BX bez PP, není 5 majitelů se svým psem spokojeno kvůli zdravotním problémům, 3 majitelé jsou se svým psem spokojeni pouze z hlediska exteriéru a 11 majitelů je spokojeno se svým psem jak z hlediska exteriéru, tak z hlediska povahy. 4 majitelé chtějí svého psa využívat v chovu, přestože nemá PP, 5 majitelů chce využívat svého psa v chovu, jelikož svým exteriérem i povahou odpovídá standardu a 8 majitelů nechce využívat svého psa v chovu, jelikož nechtějí podporovat nehlídané chovy. Z 9ti majitelů BX bez PP, jež chtějí v chovu svého psa využívat, 5 majitelů vybere pro svou BX psa/fenu, jež bude nejvíce odpovídat standardu, 3 vyberou psa/fenu bez PP a 1 majitel nebude dbát na výběr krycího psa/feny, jelikož ho nezajímá jeho/její povaha ani exteriér.

Nemalá část lidské populace má mnohdy mylné představy o perfektním zdraví štěňat bez průkazu původu po rodičích, kteří ho mají. Avšak důvodem, proč spousta chovatelů vlastnících fenu s průkazem původu nemůže doložit průkaz původu také pro štěňata, je nejčastěji výskyt některých vad, pro které fena nemohla být zařazena do čistokrevného chovu. Velice hojný problém v chovu BX, pro který nejsou zvířata uchovněna je DKK, která paradoxně není hlídána příliš přísně, nebo například kvůli chybějícímu předkusu, který je pro plemeno typický. Následkem jsou štěňata, u kterých se projeví dědičné vady, pro které nebyli jejich rodiče uchovněni. Dotazníkovou formou bylo zjištěno, že 14 BX s PP má standardní předkus, 4 mají předkus větší, 1 pes má podkus a 1 majitel neví co je předkus, podkus, nůžkový skus,… U BX bez PP se bylo zjištěno 10 psů se standardním předkusem, 4 se skusem nůžkovým, 2 s podkusem a 2 majitelů je lhostejné jaký skus jejich pes má.

Z 9ti dotazovaných majitelů BX s PP, 8 majitelů upřednostňuje chovy hlídané, o které se zajímá a 1 majitel nedělá rozdíly mezi chovy s PP a bez PP. Oproti tomu 10 majitelů BX bez PP nedělá rozdíly mezi chovy hlídanými a nehlídanými a 9 majitelů upřednostňuje chovy hlídané, o které se zajímá.

zpracovala
Klára Jandová
 

5 lidí ohodnotilo tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama